waar het begon

Aanraking met god

Jelmer Visscher (13) startte een relatie met de Here God.

Juli 2016

Vraag van God

God vroeg mij tijdens een visioen of ik een boek wou schrijven

Mei 2020

Eerste uitgave

Geeft Jelmer zijn eerste boek uit: ‘Vriend van de Almachtige God’ Dit onder zijn eigen onderneming ‘Deepwaters’

Juli 2021

al meer dan 750 exemplaren verkocht in Nederland en België!

Heden

Wie ik ben

Jelmer Visscher (18) uit Elburg. Is enthousiast en houdt enorm veel van de Here Jezus. Met vallen en opstaan gaat hij achter Jezus aan. Hij benoemt ook: ‘Neem je plek in het lichaam van Christus en laat de duisternis beven’ Het kan namelijk niet zo zijn dat je leeft met Jezus en geen vrucht ziet, aldus Jelmer. Jelmer is ook spreker in Nederland en studeert voor een baan in de zorg. Voor eventuele spreekbeurten of andere gelegenheden is Jelmer te bereiken via info@deepwaters.nl