Privacyverklaring

Wij letten op de gegevens van uw als klant van ons. Wij houden ons aan de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) wet. Hierin zullen we er alles aan doen om uw gegevens als klant van
ons te beschermen en te bewaren. Na bestelling zullen we uw gegevens binnen twee weken
verwijderen. Al uw gegevens worden opgeslagen in een verwerkingsregister die privé wordt bij
gehouden. Dit doen wij zodat als de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) erna vraagt wij alles kunnen
aantonen, volgens de AVG wet.